Auktorisationens kännetecken

Samtliga 400 auktoriserade begravningsbyråer har en tydlig skyltning med den viktiga auktorisationssymbolen. Gemensamt för dessa byråer är det att alla är privatägda företag som ingår i en gemenskap. Detta för att kunna erbjuda högsta kvalitet och professionalism utan att mista det personliga och lokala engagemanget.