Vår auktorisation – din trygghet

Det är viktigt för dig att veta att Backe Begravningsbyrå är auktoriserad. För att bli auktoriserad krävs att byråns medarbetare genomgått den omfattande auktorisationsutbildning som utarbetats av Sveriges Begravningsbyråers Förbund. En viktig försäkring om att vi har kompetensen att ge rätt hjälp och stöd – och att allt det praktiska runt begravningen tas om hand på bästa tänkbara sätt. När det gäller etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation är du garanterad att vi följer auktorisationens stränga regler.