Begravningen

Vårt mål är att varje begravning ska blir så bra och personligt präglad som möjligt – därför är det viktigt att allt som ska ske på begravningsdagen planeras i god tid. Vi vill att begravningen ska leva kvar som ett vackert minne för alla som deltar.

På begravningsdagen

I god tid före begravningen finns vi från begravningsbyrån på plats för att se till att kistan kommer på plats, liksom alla dekorationer, program och extraljus mm.

När gästerna anländer till begravningen ser vi till att de blir väl omhändertagna och anvisas var de ska sitta och informeras om vad som kommer att ske.

Efter begravningen får gästerna hjälp med att ta sig till minnesstunden om en sådan är planerad. Vi ser också till att blommorna läggs ut på graven eller i kransgården.

Vid kremationsbegravning ser vi till att kistan förs till krematoriet.

Gravsättningen

Vid jordbegravning sker gravsättningen oftast direkt i anslutning till ceremonin. Om anhöriga önskar att bära kistan själva med hjälp av släkt och vänner, hjälper vi i så fall till genom att ge goda råd till bärarna innan begravningen börjar.

Vid kremationsbegravning följer gravsättningen av urnan/askan en tid därefter.