Gravskötsel

En välskött grav hedrar den avlidne
och bidrar till minnesplatsens atmosfär.

Många väljer att själva sköta graven. För Er som har långt till graven eller för Er som är förhindrad att ta hand om det praktiska, så kan vi ordna ett abonnemang på skötsel av Er närståendes grav, oavsett var i landet graven finns. Graven ses om och planteringar utförs tre gånger per år. Efter varje plantering så får Ni en bild på gravplatsen till Er mailadress.

Gravskötseln ombesörjes av Memodo som utför tjänsten med speciellt utbildad personal.

För att veta mer och för att beställa, klicka här >>>

Gravskötsel som en del av dödsboets kostnad

Abonnemang för gravskötsel kan tas på dödsboet och bli en del av begravningsfakturan. Om Ni vill ha det, så ska Ni kontakta oss på begravningsbyrån.

Begravningsplatser

Här följer begravningsplatser i de pastorat som vi vistas på:

I Strömsunds pastorat

  1.    Alanäs kyrkogård
  2.    Ankarede kyrkogård
  3.    Bodums kyrkogård 
  4.    Fjällsjö kyrkogård
  5.    Frostvikens kyrkogård
  6.    Gåxsjö kyrkogård
  7.    Hammerdals kyrkogård
  8.    Strömsunds kyrkogård
  9.    Tåsjö kyrkogård

I Sollefteå pastorat

  1.    Boteå kyrkogård
  2.    Eds kyrkogård
  3.    Edsele kyrkogård
  4.    Graninge kyrkogård
  5.    Gålsjö kyrkogård
  6.    Helgums kyrkogård
  7.    Junsele kyrkogård
  8.    Långsele kyrkogård
  9.    Multrå kyrkogård
10.    Ramsele kyrkogård
11.    Resele kyrkogård
12.    Sollefteå kyrkogård
13.    Sånga kyrkogård
14.    Ådals-Lidens kyrkogård
15.    Överlännäs kyrkogård

Vi på Backe Begravningsbyrå arbetar ju förstås huvudsakligen med gravar i vårt närområde. Men vi kan, via vår partner Memodo, förmedla abonnemang på gravskötsel för gravar i hela landet.